Jägarexamen Intensivkurs

Om kursen

Kursen innehåller både teori och praktik. När du anmäler dig på kursen får du tillgång till vår studiehandledning som är internetbaserad. Studiehandledningen innehåller en del lektioner med en kombination av att du läser i boken Din väg till Jägarexamen. Vi har ett begränsat antal deltagare på våra kurser. Vi anser att det inte blir någon kvalitet och för mycket väntan vid högre antal. Du skall känna att du får den tid du behöver.

Studiehandledning
Vi ger dig en bra vägledning av vad du skall läsa på och i vilken ordning. Med hjälp av våra uppgifter och frågor kommer du även att förstå vilken nivå av kunskap som krävs. Vi har internet baserade lektioner som ingår i kursen, som är interaktiva och även stöd via chat eller videokonferens. 

Pris: 6500:- / person
Boken ”Din väg till jägarexamen” ingår.

COVID 19 anpassat! Vi har anpassat vår utbildning för att minska smittspridning. De flesta av våra aktiviteter bedrivs utomhus. Om ni önskar så kan ni deltaga i vår teoriundervisning via Teams under kursen.

Studietid innan kursen
Du skall räkna med att du behöver lägga ett antal timmar varje vecka fram till kursen för att läsa in materialet. Om du är osäker, vi hjälper dig gärna med beräkning av tid etc beroende på dina förutsättningar. Genom att du går igenom vår internetbaserade teorikurs vet vi även att du har tillräckliga teorikunskaper när du kommer till oss för själva kursen.

Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper alls, inte ens ha någonsin hållt i ett vapen.Vi ser till att efter denna kursen så kommer du att ha goda baskunskaper för en säker jakt, kommer att kunna skjuta säkert och att känna dig trygg med att du faktiskt har den kunskapen. 

Vapenutbildning
Kursen omfattar säker vapenhantering, skytte med både kulvapen och hagelvapen. Vi har vapen här och i ett antal olika utförande för att passa alla skyttar. Vi använder en skjutsimulator för inlärning av sikte samt närliggande skjutbana. Under utbildningen besöker vi en större vapenhandlare på orten där ni får lära er mera om olika typer av vapen och ammunition samt annan utrustning. 

Examination
Sista dagen på kursen är det examination. Den startar med ett teoretiskt prov följt av skjutprov med både hagel och kulvapen. Observera att hos oss så får ni Högviltsprovet! (annars kan ni inte jaga älg).

Boende
Läs mer om boende möjligheter under fliken Boende

Kursinnehåll

I kursen ingår;

  • Distansundervisning i form av studiehandledning.
  • Teoriundervisning under kursen.
  • Praktiskt skytte med ammunition.
  • Lunch alla dagar

Vid anmälan så får du tillgång till vår studiehandledning.
Du måste ha avklarat alla delprov av teorin innan du kommer på kursen. 

Kursdagarna
Dag 1 09:00 – 19:00
Dag 2 08:00 – 19:00
Dag 3 08:00 – 16:00

Provavgift tillkommer för teori, hagel och kula. Erläggs vid examinationstillfället. 
Teoriprov: 500:-, Praktiska skjutprov 800:- (inkl. Högviltsprov).

Scroll to Top